Jesteśmy przedsiębiorstwem specjalistycznym w dziedzinie budownictwa i eksploatacji sieci elektroenergetycznych i oświetlenia ulicznego, funkcjonującym na rynku od 1993r. Na przestrzeni ostatnich lat realizowaliśmy obiekty dla między innymi takich kontrahentów jak:

-Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle – utrzymanie istniejących i budowa nowych obwodów oświetlenia ulicznego w latach 1999-2011.

-Zakłady Azotowe Kędzierzyn-Koźle – eksploatacja oświetlenia terenu i sieci elektrycznej.

- TAURON Dystrybucja S.A. – budowa sieci i stacji energetycznych nN i SN, wykonywanie przyłączeń do sieci nowych odbiorców IV, V i VI grupy przyłączeniowej od 2005r. oraz eksploatacji sieci nN od 2011r.

Nasza kadra inżynieryjno-techniczna jak i zespoły monterskie posiadają specjalistyczne kwalifikacje takie jak: uprawnienia budowlane, aktualne  świadectwa kwalifikacyjne  grupy „D”  (dozoru)  i „E” (eksploatacyjnymi),  prac pod napięciem „PPN”,  budowy izolowanych linii napowietrznych nN „NLK” i SN „PAS”, specjalistycznych pomiarów między innymi w zakresie identyfikacji i lokalizacji uszkodzeń linii kablowych. Zatrudniamy obecnie na podstawie umów o pracę 52 pracowników, w tym dwóch pracowników mogących pełnić funkcję kierownika budowy, czterech z uprawnieniami poleceniodawcy, sześciu z uprawnieniami przygotowującego strefę pracy, siedmiu z świadectwem kwalifikacyjnym „D”, trzydziestu dwóch z świadectwem kwalifikacyjnym „E”, siedemnastu posiadających uprawnienie do prac pod napięciem, piętnastu z uprawnieniami do prac na sieci izolowanej.

Dysponujemy sprzętem i narzędziami niezbędnymi do realizacji powyższych zadań między innymi : żurawiami samochodowymi szt.3; samochodowymi podnośnikami koszowymi szt.6; wyposażonymi wozami brygadowymi marki FORD Transit szt. 10; specjalistycznym wozem pomiarowym do pomiarów i lokalizacji uszkodzeń linii kablowych,  1 samochodem ciężarowymi typu HDS, urządzeniem do wykonywania przewiertów.

Posiadamy wszelkie środki służące do  przygotowania i zabezpieczenia miejsca pracy oraz  umożliwiającymi sprawne i bezpieczne wykonywanie prac (podesty dla pieszych, szeroka gama znaków drogowych, bariery i zapory drogowe, itp.)

Kapitał spółki jak i zdolność kredytowa umożliwia  pełną realizację każdego obiektu.

Nie mamy żadnych zaległości płatniczych zarówno  na rzecz Gmin, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  jak i wszystkich pozostałych naszych kontrahentów.

W naszej działalności kładziemy szczególny nacisk na rzetelność i jakość  wykonywanych prac  co w połączeniu ze specjalistycznym wyposażeniem w narzędzia i sprzęt oraz kwalifikowane zespoły monterskie gwarantuje sprawną i terminową realizację każdego zadania.

Spółka nasza przykłada szczególną uwagę do przestrzegania przepisów BHP i wykonywania wszelkich prac zgodnie z tymi przepisami.  Poza obowiązkowymi szkoleniami wynikającymi z  przepisów  nasi pracownicy przechodzą  dwa razy w roku  szkolenia BHP organizowane przez firmę zewnętrzną. Wdrożyliśmy wewnętrzny system kontroli przestrzegania przepisów BHP  a także dwa razy w roku zlecamy przeprowadzenie kontroli wszystkich brygad przez  specjalistyczną firmę zewnętrzną .